Pelbagaikan simpanan KWSP anda dan tingkatkan peluang anda untuk bersara dengan selesa.

Melabur dari RM1,000 dengan Principal EPF i-Invest dan dapatkan kredit Touch 'n Go eWallet bernilai sehingga 0.58% daripada jumlah pelaburan bersih anda.

i-invest 11.11 campaign
Tertakluk pada terma & syarat.

Dana-dana pilihan kami

annualised return 14.53%*

Pulangan tahunan 5 tahun

year return 27.01%**

Prestasi Tahun Terkini (%)

annualised return 8.67%*

Pulangan tahunan 5 tahun

year return 19.29%**

Prestasi Tahun Terkini (%)

annualised return 8.15%*

Pulangan tahunan 5 tahun

year return 8.29%**

Prestasi Tahun Terkini (%)

annualised return 7.40%*

Pulangan tahunan 5 tahun

year return 18.23%**

Prestasi Tahun Terkini (%)


*Pulangan tahunan 5 tahun : 31-10-2015 to 31-10-2020
**Prestasi Tahun Terkini (%) : as at date : 31-10-2020.
Sumber: Lipper, 30 Oktober 2020.
Prestasi lepas sesuatu dana bukanlah jaminan prestasi masa depannya, sementara ia dapat menjadi petunjuk yang berguna untuk menilai sejauh mana prestasi dana.

5 langkah mudah untuk melabur dan mendapat ganjaran

Langkah 1
step 1 Log masuk ke i-Akaun KWSP anda. 


Langkah 2
step 2Klik “Pelaburan” kemudian “Transaksi” dan “Beli”.


Langkah 3
step 3Klik “Principal Asset Management Bhd” sebagai Institusi Pengurusan Dana (FMI) anda dan pilih dana pilihan anda.


Langkah 4
step 4Klik “Principal Asset Management Bhd” dan selesaikan transaksi anda.


Langkah 5
step 5 Masukkan kod kempen “YearEndBonus” dan lengkapkan transaksi.

Mari mula melabur.

BM-btn-cta_0_0

Klik di sini untuk terma dan syarat.

 

Kenyataan:
Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami isi Prospektus, Memorandum Maklumat dan / atau Dokumen Pendedahan yang relevan ("dokumen yang disebutkan") sebelum melabur. Antara lain, anda harus mempertimbangkan bayaran dan caj yang terlibat. Pendaftaran Prospektus, Memorandum Maklumat dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) tidak bermaksud SC mengesyorkan atau menyokong dana-dana ini.Salinan dokumen yang disebutkan yang relevan termasuk tambahannya dan Halaman Serlahan Produk (jika ada) boleh didapati di pejabat, pengedar atau laman web kami di www.principal.com.my. Sebagai pelabur anda harus membuat penilaian risiko anda sendiri dan mendapatkan nasihat profesional, jika perlu. Penerbitan setiap unit yang berkaitan dengan dokumen yang disebutkan hanya akan dilakukan setelah menerima permohonan yang disebut dan disertakan salinan dokumen yang disebutkan yang relevan. Harap maklum bahawa pelaburan dalam dana unit amanah, dana borong dan / atau skim persaraan swasta mempunyai risiko. Garis besar pelbagai risiko yang terlibat dijelaskan dalam dokumen yang disebutkan yang berkaitan. Harga unit dan agihan yang perlu dibayar, jika ada, boleh turun dan juga naik. Apabila prestasi masa lalu disebut, prestasi dana masa lalu tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depannya. Di mana pembiayaan pinjaman amanah saham tersedia, anda disarankan untuk membaca dan memahami kandungan penyataan risiko pendanaan pembiayaan unit amanah sebelum memutuskan untuk meminjam untuk membeli unit. Apabila pembahagian / pengagihan unit diisytiharkan, anda dinasihatkan bahawa setelah mengeluarkan unit / pengagihan tambahan, NAB per unit akan dikurangkan dari NAV pemisahan pra-unit / NAV cum-distribusi ke NAV pasca-unit / NAV bekas pengedaran. Apabila pembahagian unit diisytiharkan, anda dinasihatkan bahawa nilai pelaburan anda dalam Ringgit Malaysia tidak akan berubah setelah pengagihan unit tambahan.