Ganjaran untuk pelabur baru:
Nikmati ganjaran tambah nilai Touch ‘n Go eWallet bernilai RM50 apabila anda mula melabur dengan Principal.

Tempoh promosi: 23 Mac – 31 Disember 2020.

Melaburlah untuk simpanan persaraan anda dengain Principal EPF i-Invest melalui 4 langkah yang mudah. Sebagai tanda penghargaan kami terhadap anda – pelabur baru kami, anda akan menerima pin tambah nilai Touch ‘n Go eWallet bernilai RM50 apabila anda melabur sekurang-kurangnya sebanyak RM2,000.

star

Ganjaran untuk pelabur baru: Pin tambah nilai Touch ‘n Go eWallet RM50.

JOIN

Sertailah promosi eksklusif dengan serta-merta.

sales

Melabur dengan yuran jualan 0%.

received

Terima kemas kini pasaran terkini.

user


Jemputan webinar / seminar yang eksklusif.

Luaskan portfolio pelaburan anda dengan dana pilihan kami yang diluluskan oleh KWSP

Principal Greater China Equity Fund
(formerly known as CIMB-Principal Greater China Equity Fund)

Melabur secara strategik di wilayah Greater China di mana potensinya sangat besar. Anda berpeluang menjadi sebahagian daripada pertumbuhan ekonomi China.

13.56%
Pulangan tahunan 7 tahun
22.62%
Pulangan tahun kalendar 2019

Principal Global Titans Fund
(formerly known as CIMB-Principal Global Titans Fund)

Menawarkan anda pilihan ideal dalam pelaburan global, sehingga anda dapat mengakses tiga pasaran ekuiti global terkemuka di Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun.

12.95%
Pulangan tahunan 7 tahun
21.43%
Pulangan tahun kalendar 2019

Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Equity Fund
(formerly known as CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund)

Dana patuh Syariah yang melabur di pasaran baru muncul dan berkembang di kawasan Asia Pasifik kecuali Jepun.

7.35%
Pulangan tahunan 7 tahun
18.35%
Pulangan tahun kalendar 2019

Sumber: Lipper pada 31 Disember 2019.

Langkah untuk penyertaan

step 1

Log masuk ke KWSP i-Akaun. 

step 2

Klik "Pelaburan" kemudian "Transaksi" dan "Beli"

step 3

Pilih “Principal Asset Management Bhd” sebagai Institusi Pengurusan Dana (FMI) anda dan pilih dana pilihan anda.

step 4

Klik "Principal Asset Management Bhd" dan selesaikan transaksi anda.

step 5

Lengkapkan eForm ini dan masukkan kod kempen “HelloPrincipal” untuk dapatkan ganjaran.

 

Klik di sini untuk terma dan syarat.

 

Kenyataan:
Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami isi Prospektus, Memorandum Maklumat dan / atau Dokumen Pendedahan yang relevan ("dokumen yang disebutkan") sebelum melabur. Antara lain, anda harus mempertimbangkan bayaran dan caj yang terlibat. Dokumen yang disebutkan yang relevan termasuk tambahannya dan Halaman Serlahan Produk (jika ada) telah didaftarkan dan / atau diserahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, yang tidak bertanggung jawab atas kandungan tersebut. Salinan dokumen yang disebutkan yang relevan termasuk tambahannya dan Halaman Serlahan Produk (jika ada) boleh didapati di pejabat, pengedar atau laman web kami di www.principal.com.my. Penerbitan setiap unit yang berkaitan dengan dokumen yang disebutkan hanya akan dilakukan setelah menerima permohonan yang disebut dan disertakan salinan dokumen yang disebutkan yang relevan. Harap maklum bahawa pelaburan dalam dana unit amanah, dana borong dan / atau skim persaraan swasta mempunyai risiko. Garis besar pelbagai risiko yang terlibat dijelaskan dalam dokumen yang disebutkan yang berkaitan. Harga unit dan agihan yang perlu dibayar, jika ada, boleh turun dan juga naik. Apabila prestasi masa lalu disebut, prestasi dana masa lalu tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depannya. Di mana pembiayaan pinjaman amanah saham tersedia, anda disarankan untuk membaca dan memahami kandungan penyataan risiko pendanaan pembiayaan unit amanah sebelum memutuskan untuk meminjam untuk membeli unit. Apabila pembahagian / pengagihan unit diisytiharkan, anda dinasihatkan bahawa setelah mengeluarkan unit / pengagihan tambahan, NAB per unit akan dikurangkan dari NAV pemisahan pra-unit / NAV cum-distribusi ke NAV pasca-unit / NAV bekas pengedaran . Apabila pembahagian unit diisytiharkan, anda dinasihatkan bahawa nilai pelaburan anda dalam Ringgit Malaysia tidak akan berubah setelah pengagihan unit tambahan.