Principal Asia Pacific Dynamic Mixed Asset Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Mixed Asset Fund) - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Asia Pacific Dynamic Mixed Asset Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Mixed Asset Fund) - Kelas MYR 2.99 % 22.96 % 21.72 % 0.00 % 37.35 % 1.2752 72.89
Benchmark 0.98 % 6.00 % 19.10 % 0.00 % 27.94 %
Penanda aras : Fund has a target return of six percent (6%) per annum.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2021 3.18 2.44
Mar-2020 1.65 1.62
Apr-2018 4.68 4.21

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana aset bercampur terbuka yang bertujuan untuk memberi pulangan dan peningkatan modal dengan melabur dalam ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan/atau deposit.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:
  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mempunyai profil risiko sederhana;
  • mahukan pelaburan portfolio yang pelbagai dalam ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan/atau Deposit;
  • mahukan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan di rantau Asia Pasifik tidak termasuk Jepun.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka akan diagihkan setahun sekali menurut budi bicara Pengurus.
Tempoh Masa Pelaburan Jangka sederhana hingga jangka panjang, iaitu tiga (3) tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum RM1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan Minimum RM100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.
Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.
Penebusan/Pengeluaran 500 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 9 Januari 2017.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Penasihat Unit Amanah Institusi (IUTA): Sehingga 5.50% daripada NAB seunit.

Perunding Skim Unit Amanah Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB seunit.

Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas di Malaysia.
Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.05% setahun daripada NAB Dana 
*(Termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing)
Yuran Penukaran Anda boleh dikenakan Yuran Penukaran yang bersamaan dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan bagi kelas atau dana lain yang akan ditukar. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukar masuk mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.