Exemptions from Capital Gain Tax-Top Banner

3 min baca     I     Tarikh: 19 Januari 2024

Latar Belakang

Dalam bajet 2024, kerajaan telah mengumumkan bahawa salah satu langkah yang akan diperkenalkan untuk meluaskan dasar cukai Malaysia adalah mengenakan cukai ke atas pendapatan sumber asing (“FSI”) dan cukai keuntungan modal (“CGT”). Walaupun inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan dasar cukai negara, ia menimbulkan kebimbangan mengenai implikasi terhadap unit amanah, memandangkan penyertaan pelabur individu yang tinggi dalam pasaran ini.


Pengumuman Utama

Kerajaan telah memahami sentimen pasaran dan mengumumkan keputusan untuk mengecualikan unit amanah daripada CGT dan cukai ke atas FSI. Pengecualian ini akan berkuat kuasa daripada:

  • 1 Januari 2024 - 31 Disember 2026, untuk FSI.
  • 1 Januari 2024 - 31 Disember 2028, untuk CGT.


Keputusan ini memastikan bahawa:

  • Individu yang melabur dalam unit amanah terus mendapat manfaat sepenuhnya daripada pelaburan mereka.
  • Unit amanah akan kekal sebagai pilihan pelaburan yang menarik dan boleh diakses oleh rakyat.

Kami yakin perkembangan positif ini akan memberi manfaat kepada semua pihak berkepentingan dalam pasaran modal Malaysia.