Gong Xi Fa Cai! Pelbagaikan simpanan KWSP anda pada Tahun Baru Cina ini dan dapatkan sehingga 0.88%* daripada jumlah pelaburan anda dalam kredit tambah nilai Touch 'n Go eWallet

i-investi-invest

Dana pilihan kami yang diluluskan oleh KWSP

Principal Greater China Equity Fund (Class MYR)

Melabur secara strategik di wilayah Greater China di mana potensinya sangat besar. Anda berpeluang menjadi sebahagian daripada pertumbuhan ekonomi China.

16.59%
Pulangan Tahunan 7 Tahun

Principal Asia Titans Fund

Bertujuan untuk mencari pertumbuhan modal dengan melabur terutamanya dalam ekuiti dan instrumen berkaitan ekuiti di negara-negara Asia kecuali Jepun.

12.52%
Pulangan Tahunan 7 Tahun

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (Class MYR)

Dana patuh Syariah yang melabur di pasaran baru muncul dan berkembang di kawasan Asia Pasifik kecuali Jepun.

11.83%
Pulangan Tahunan 7 Tahun

Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Equity Fund

Dana patuh Syariah yang melabur di pasaran baru muncul dan berkembang di kawasan Asia Pasifik kecuali Jepun.

10.9%
Pulangan Tahunan 7 Tahun

Principal Global Titans Fund (Class MYR)

Menawarkan anda pilihan ideal dalam pelaburan global, sehingga anda dapat mengakses tiga pasaran ekuiti global terkemuka di Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun.

10.03%
Pulangan Tahunan 7 Tahun

Sumber: Lipper, 31 Disember 2020.
Prestasi lepas sesuatu dana bukanlah jaminan prestasi masa depannya, sementara ia dapat menjadi petunjuk yang berguna untuk menilai sejauh mana prestasi dana.

 

5 langkah mudah untuk melabur dan mendapat ganjaran

  1. Log masuk ke KWSP i-Akaun
  2. Klik "Pelaburan" kemudian "Transaksi" dan "Beli"
  3. Pilih “Principal Asset Management Bhd” sebagai Institusi Pengurusan Dana (FMI) anda dan pilih dana pilihan anda.
  4. Klik “Principal Asset Management Bhd” dan selesaikan transaksi anda.
  5. Gunakan kod kempen “HuatAh" dan lengkapkan transaksi anda untuk mendapatkan ganjaran

Mula melabur


Klik di sini untuk terma dan syarat.

 

Kenyataan:
Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami isi Prospektus, Memorandum Maklumat dan / atau Dokumen Pendedahan yang relevan ("dokumen yang disebutkan") sebelum melabur. Antara lain, anda harus mempertimbangkan bayaran dan caj yang terlibat. Pendaftaran Prospektus, Memorandum Maklumat dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) tidak bermaksud SC mengesyorkan atau menyokong dana-dana ini.Salinan dokumen yang disebutkan yang relevan termasuk tambahannya dan Halaman Serlahan Produk (jika ada) boleh didapati di pejabat, pengedar atau laman web kami di www.principal.com.my. Sebagai pelabur anda harus membuat penilaian risiko anda sendiri dan mendapatkan nasihat profesional, jika perlu. Penerbitan setiap unit yang berkaitan dengan dokumen yang disebutkan hanya akan dilakukan setelah menerima permohonan yang disebut dan disertakan salinan dokumen yang disebutkan yang relevan. Harap maklum bahawa pelaburan dalam dana unit amanah, dana borong dan / atau skim persaraan swasta mempunyai risiko. Garis besar pelbagai risiko yang terlibat dijelaskan dalam dokumen yang disebutkan yang berkaitan. Harga unit dan agihan yang perlu dibayar, jika ada, boleh turun dan juga naik. Apabila prestasi masa lalu disebut, prestasi dana masa lalu tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depannya. Di mana pembiayaan pinjaman amanah saham tersedia, anda disarankan untuk membaca dan memahami kandungan penyataan risiko pendanaan pembiayaan unit amanah sebelum memutuskan untuk meminjam untuk membeli unit. Apabila pembahagian / pengagihan unit diisytiharkan, anda dinasihatkan bahawa setelah mengeluarkan unit / pengagihan tambahan, NAB per unit akan dikurangkan dari NAV pemisahan pra-unit / NAV cum-distribusi ke NAV pasca-unit / NAV bekas pengedaran. Apabila pembahagian unit diisytiharkan, anda dinasihatkan bahawa nilai pelaburan anda dalam Ringgit Malaysia tidak akan berubah setelah pengagihan unit tambahan.