Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Deposit Fund 2 - Kelas DI

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Deposit Fund 2 - Class DI 0.37% 1.62% 0.00% 0.00% 3.78% 1.0037 0.00
Penanda aras 0.12% 0.50% 0.00% 0.00% 1.08%
Penanda aras :

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2021 0.13 1.56
Nov-2021 0.13 1.56
Oct-2021 0.14 1.68
Sep-2021 0.13 1.56
Aug-2021 0.14 1.68
Jul-2021 0.13 1.56
Jun-2021 0.14 1.68
May-2021 0.15 1.80
Apr-2021 0.15 1.80
Mar-2021 0.16 1.92
Feb-2021 0.16 1.92
Jan-2021 0.16 1.92
Dec-2020 0.16 1.92

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana pasran wang  oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan kecairan dan pendapatan tetap, sambil mengekalkan portfolio pelaburan berisiko rendah dengan melabur terutamanya dalam deposit. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mencari kecairan dan pelaburan berisiko rendah;
  • mempunyai tempoh pelaburan selama satu (1) tahun atau kurang;
  • mencari pemeliharaan modal dan fleksibiliti dalam pelaburan; dan/atau
  • mahukan aliran pendapatan.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan

Bulanan, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasi dan/atau keuntungan yang direalisasi, dan menurut budi bicara kami. Kami juga berhak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan Dana tersebut. Jika pendapatan yang tersedia terlalu kecil atau tidak ketara, sebarang pengagihan mungkin tidak akan memberi manfaat kepada anda memandangkan jumlah kos yang ditanggung dalam mana-mana pengagihan seperti ini mungkin melebihi jumlah untuk pengagihan. Kami boleh menggunakan budi bicara mereka untuk menentukan jumlah yang akan diagihkan kepada anda. Kami juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara sementara, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.

Pelaburan Permulaan

MYR 10 Juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Pelaburan Tambahan

MYR 50,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Tempoh bertenang

Tidak berkenaan.

Pengeluaran Minimum

25,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Baki Minimum

25,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Tarikh Pelancaran

1 April 2020.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Tiada

Yuran Pengurusan

Sehingga 0.20% setahun daripada NAB kelas.

Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.01% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Penukaran

Penukaran dianggap sebagai penarikan dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke satu kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Pengurus atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.

Yuran Pindahan

Maksimum MYR 50.00 boleh dikenakan untuk setiap pindahan.

Yuran Pengeluaran

Tiada.