Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Deposit Fund 2 - Kelas AI

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Deposit Fund 2 - Class AI 0.34% 1.43% 6.33% 0.00% 12.50% 1.0034 0.00
Penanda aras 0.12% 0.50% 2.59% 0.00% 5.52%
Penanda aras : CIMB Bank Overnight Rate

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2021 0.11 1.32
Nov-2021 0.11 1.32
Oct-2021 0.12 1.44
Sep-2021 0.12 1.44
Aug-2021 0.14 1.68
Jul-2021 0.06 0.72
Jun-2021 0.13 1.56
May-2021 0.14 1.68
Apr-2021 0.15 1.80
Mar-2021 0.16 1.92
Feb-2021 0.14 1.68
Jan-2021 0.16 1.92
Dec-2020 0.14 1.80
Nov-2020 0.15 1.80
Oct-2020 0.06 0.72

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana pasran wang  oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan kecairan dan pendapatan tetap, sambil mengekalkan portfolio pelaburan berisiko rendah dengan melabur terutamanya dalam deposit. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mencari kecairan dan pelaburan berisiko rendah;
  • mempunyai tempoh pelaburan selama satu (1) tahun atau kurang;
  • mencari pemeliharaan modal dan fleksibiliti dalam pelaburan; dan/atau
  • mahukan aliran pendapatan.

Butiran Dana

Yuran Permohonan

Tiada

Yuran Pengurusan

Sehingga 0.35% setahun daripada NAB kelas.

Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.01% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Penukaran

Penukaran dianggap sebagai penarikan dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke satu kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Pengurus atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.

Yuran Pindahan

Maksimum MYR 50.00 boleh dikenakan untuk setiap pindahan.

Yuran Pengeluaran

Tiada

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Tiada

Yuran Pengurusan

Sehingga 0.35% setahun daripada NAB kelas.

Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.01% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Penukaran

Para pelabur akan dikenakan Yuran Penukaran yang bersamaan dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan bagi Kelas atau Dana Principal yang lain (atau kelasnya).
Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran sebanyak RM100 untuk setiap pertukaran dan mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.

Yuran Pindahan

Maksimum RM50.00 boleh dikenakan untuk setiap pindahan.

Yuran Pengeluaran

Tiada