Bukan hari perniagaan bagi Principal China Multi Asset Income Fund (CMAI)

23 Oktober 2023 adalah cuti bank di Hong Kong

  • Isnin hingga Jumaat Ketika Bursa Malaysia Securities Berhad dibuka untuk perdagangan, dan bank di Kuala Lumpur dan / atau Selangor dibuka untuk perniagaan.

  • Berkenaan dengan Dana Sasaran, ini berarti hari di mana bank-bank di Hong Kong dan pasaran yang dikawal selia yang diatur di negara-negara di mana Dana Sasaran dilaburkan secara material biasanya terbuka untuk perniagaan.

  • Catatan: Kami mungkin mengisytiharkan Hari Perniagaan tertentu sebagai Hari Bukan Perniagaan jika bidang kuasa Dana Sasaran mengisytiharkan hari bukan perniagaan dan/atau jika Pengurus Dana Sasaran mengisytiharkan hari urus niaga yang tidak berurusan

  • Maklumat ini akan disampaikan kepada anda melalui laman web kami.

Public Holidays Announcement_23102023