Bukan hari perniagaan bagi Principal China Direct Opportunities Fund (CDOF) , Principal Greater Bay Fund (GBAY) and Principal China Multi Asset Income Fund (CMAI)

12 Februari 2024 hingga 16 Februari 2024

  • Disebabkan cuti Bank di HK dan China dan tiada dagangan boleh dilakukan dalam tempoh ini, kami perlu mengisytiharkan hari bukan perniagaan untuk Principal China Direct Opportunities Fund (CDOF) ,

  • Principal Greater Bay Fund (GBAY) dan Principal China Multi Asset Income Fund (CMAI)

Public Holidays Announcement_23102023

CDOF & GBAY

Isnin hingga Jumaat apabila Bursa Malaysia Securities Berhad dibuka untuk dagangan, dan/atau bank-bank di Kuala Lumpur dan / atau Selangor dibuka untuk perniagaan.
Nota: Kami boleh mengisytiharkan hari perniagaan tertentu sebagai Hari Bukan Perniagaan Untuk Dana, jika pelaburan dana dalam pasaran asing (jika ada) yang ditutup untuk perniagaan atau digantung, sekurang-kurangnya 50% daripada NAB dana.

CMAI

Isnin hingga Jumaat apabila Bursa Malaysia Securities Berhad dibuka untuk dagangan, dan bank-bank di Kuala Lumpur dan / atau Selangor dibuka untuk perniagaan. Berkenaan dengan Dana Sasaran, ia bermakna Hari di mana bank-bank di Hong Kong dan pasaran yang dikawal selia di negara-negara di mana Dana Sasaran dilaburkan secara material biasanya terbuka untuk perniagaan.
Nota: Kami boleh mengisytiharkan hari perniagaan tertentu sebagai Hari bukan perniagaan jika bidang kuasa Dana Sasaran mengisytiharkan hari bukan perniagaan sebagai/atau jika Pengurus Dana Sasaran mengisytiharkan hari bukan urus niaga. Maklumat ini akan disampaikan kepada anda melalui laman web kami.